De aktes, attesten en vergunningen van uw burgers
binnen de 5 minuten in hun mailbox

eGovFlow is hét webloket om aktes, attesten en vergunningen
via eID op te vragen en snel automatisch te ontvangen.

eGovFlow Burgerlijke Stand naar de burger
 • Via eID geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes online opvragen
 • Elektronisch ondertekend
 • Eenvoudig en snel, 24/7
 • 24/7 service naar de burger
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Cloud oplossing
eGovFlow Bevolking naar de burger
 • Bevolkingsattesten online opvragen via eID
 • Elektronisch ondertekend
 • Eenvoudig en snel, 24/7
 • 24/7 service naar de burger
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Cloud oplossing
naar de burger
 • Via eID uittreksels strafregister opvragen
 • Elektronisch ondertekend
 • Eenvoudig en snel
 • 24/7 service aan de burger
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Cloudoplossing

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden