eGovFlow Bevolking is een e-government platform op maat van lokale besturen, dat burgers toelaat om online op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier een brede waaier aan attesten Bevolking aan te vragen en deze zeer snel digitaal ondertekend te ontvangen.

Scoor bij uw burgers met een volledig geautomatiseerde en beveiligde dienstverlening

eGovFlow Bevolking heft het bestaande e-loket naar een hoger niveau.

Het is dé missing link tussen de gemeente en zijn burgers op vlak van administratieve vereenvoudiging.

Dit generiek webloketplatform zorgt er voor dat de fysieke tussenkomst van een ambtenaar bij het uitreiken van eenvoudige attesten meestal niet meer nodig is en zo veel tijdswinst oplevert voor zowel de burger als de ambtenaar en dat is nieuw.

eGovFlow Bevolking is er op maat van zowel grotere als kleinere lokale besturen.

Troeven

Troeven

14 attesten bevolking online verkrijgbaar

Voor de burgers

Voor de burgers:

 • Responsive toegang, 24/7
 • Eenvoudig en veilig in gebruik
 • Cloud oplossing
 • Snelle reactie, in 5 minuten is de akte bij de burger
 • Documenten ook beschikbaar in eBox en Mijn Burgerprofiel
 • Toegang via eID of Itsme

 

Lokaal bestuur:

 • Administratieve vereenvoudiging: efficiënter én goedkoper werken
 • Documenten sneller afleveren
 • 24/7 service naar de burger
 • Koppeling met online betaalafhandelaars

Maatschappij:

 • Minder papier en printertoners
 • Minder verplaatsingen
 • Minder CO2 uitstoot

Hoe werkt het?

Deze oplossing kan automatisch bevolkingsattesten uit het rijksregister ophalen, ondertekenen en afleveren aan de aanvrager.

eGovFlow Bevolking spreekt via het MAGDA-platform van de Vlaamse Overheid en het FAS (federal authentication service) van Fedict de webservices van het rijksregister aan om de juiste gegevens op te halen en de nodige controles te doen voor aflevering.

Er zijn 14 attesten van dienst Bevolking voorzien, die (onder bepaalde voorwaarden) automatisch kunnen afgeleverd worden:

 • Uittreksel uit het bevolkingsregister
 • Attest samenstelling gezin
 • Attest van woonst zonder adreshistoriek
 • Attest van woonst met adreshistoriek binnen de eigen gemeente
 • Attest volledige adressenhistoriek (woonplaatshistoriek)
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van leven
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van verblijf en nationaliteit
 • Attest van verblijf voor een huwelijk
 • Attest inzake wijze van teraardebestelling*
 • Attest voor intern gebruik: wettelijke informatietypes van het rijksregister*
 • Attest ‘inlichting uit het rijksregister’ met enkel de juiste woonplaats (geen adres) van betrokkene (i.g.v. aanvraag over een niet-inwoner, door een persoon die een aantoonbaar wettelijk recht heeft op het gevraagde attest)

De inhoud van de documenten, de formuleringen en wie welk document kan ontvangen, worden geautomatiseerd in lijn met de richtlijnen van het Rijksregister.

*Dit attest staat op de planning, maar wacht nog op uitbreiding van de Vlaamse MAGDA-services om de nodige gegevens ervoor te ontvangen.

NIEUW! Online registratie orgaandonatie

Met deze uitbreiding van de module eGovFlow Bevolking laat u uw burgers toe om waar en wanneer ze dat willen hun wilsuitdrukking betreffende orgaan- en weefseldonatie te registreren. Alles van het maken van de keuze tot het ondertekenen en ontvangen van het aangiftedocument gebeurt digitaal.

100% veilig en elektronisch ondertekend

Een koppeling met Verifieer – ons hybride ondertekenplatform – is inbegrepen, zodat de afgeleverde documenten volledig rechtsgeldig elektronisch ondertekend bij de aanvrager terechtkomen.

Verifieer is een 100% digitaal workflow- en tekenplatform op maat van lokale besturen en overheden, dat op een perfect gecontroleerde manier de papieren documentenstromen vervangt en bestaande digitale ondertekeningstools overstijgt.

Wij komen graag langs om een demo te geven

Heeft u nog vragen over eGovFlow Bevolking?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij komen met plezier langs voor een vrijblijvende demonstratie van de diverse mogelijkheden.

Op deze manier kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van eGovFlow Bevolking aantonen en al uw aanvullende vragen beantwoorden.

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden