8 op 10 akten en attesten bij burgerzaken in Kortrijk worden digitaal aangevraagd via het Thuisloket

Terug naar overzicht

Het gebruik van het Thuisloket stijgt jaar na jaar in Kortrijk

In de eerste helft van 2021 zijn 15.513 akten en attesten opgevraagd bij het team burgerzaken. 78% van die aanvragen gebeurde digitaal via het Thuisloket. Dat is het hoogste aantal sinds de invoering van het Thuisloket. Zowat de helft (47,5%) van de akten en attesten werd volledig automatisch bezorgd aan de aanvrager en was er dus geen tussenkomst nodig van een stadsmedewerker.

Een mooi voorbeeld van hoe eGovFlow uw bestuur kan helpen bij digitale dienstverlening.

Voor het volledige persbericht, klik hier.

Door eGovFlow-team