Verkiezingsprocessen in eGovflow

Nieuwe processen in kader van de verkiezingen in 2024!
Terug naar overzicht

eGovFlow ondersteunt lokale besturen door processen in kader van de verkiezingen 2024 ter beschikking te stellen.

Daarnaast mag u van ons zoals gewoonlijk  een 360° benadering verwachten en een streven naar een (totaal)ontzorging in kader van de verkiezingen.

Voor meer info hieromtrent zie:

Het eerste (doorlink)proces dat live staat in kader van de verkiezingen 2024 is "Inschrijving als jonge Belg/EU-burger die in België verblijft als kiezer voor de verkiezingen van het Europees Parlement in 2024".

“Iedere jonge Belgische burger die verblijft in België, kan vanaf de leeftijd van 14 jaar en voor zover hij de volle leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen. Iedere onderdaan uit een lidstaat van de Europese Unie die verblijft in België, kan vanaf de leeftijd van 14 jaar een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen. Eenmaal ingeschreven op de kiezerslijst en minstens 16 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor de verkiezingsdag en ben je verplicht om die dag te gaan stemmen.”

De komende tijd mag u van ons nog meer processen verwachten in kader van de verkiezingen 2024!

 

Door eGovFlow-team