eGovFlow Burgerlijke Stand is een e-government platform op maat van lokale besturen, dat burgers toelaat om online op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier een geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte aan te vragen en deze zeer snel digitaal ondertekend te ontvangen.

Scoor bij uw burgers met een volledig geautomatiseerde en beveiligde dienstverlening

eGovFlow Burgerlijke Stand heft het bestaande e-loket naar een hoger niveau.

Het is dé missing link tussen de gemeente en zijn burgers op vlak van administratieve vereenvoudiging.

Dit generiek webloketplatform zorgt er voor dat de fysieke tussenkomst van een ambtenaar bij het uitreiken van eenvoudige attesten meestal niet meer nodig is en zo veel tijdswinst oplevert voor zowel de burger als de ambtenaar en dat is nieuw.

eGovFlow Burgerlijke Stand is er op maat van zowel grotere als kleinere lokale besturen.

Troeven

Aktetypes burgerlijke stand

Alle aktetypes online verkrijgbaar

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Overlijdensakte
 • En alle andere aktetypes uit de registers van de burgerlijke stand

Voor de burgers:

 • Responsive toegang, 24/7
 • Eenvoudig en veilig in gebruik
 • Cloud oplossing
 • Snelle reactie, in 5 minuten is de akte bij de burger
 • Documenten ook beschikbaar in eBox en Mijn Burgerprofiel
 • Toegang via eID of Itsme

eID  Itsme

Lokaal bestuur:

 • Administratieve vereenvoudiging: efficiënter én goedkoper werken
 • Documenten sneller afleveren
 • 24/7 service naar de burger
 • Koppeling met online betaalafhandelaars

Maatschappij

 • minder papier en printertoners
 • minder verplaatsingen
 • minder CO2 uitstoot

Hoe werkt het?

eGovFlow Burgerlijke Stand is de spil tussen de Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand (DABS), uw eigen akten en uw loketwerking. 

Wanneer een burger, derde of ambtenaar bij uw bestuur een afschrift of uittreksel van een geboorte-, huwelijks-, of overlijdensakte opvraagt, wordt deze via eGovFlow automatisch opgezocht in DABS en afgeleverd aan de burger of de ambtenaar.

Wat met akten die nog niet in DABS zitten?
Indien de akte nog niet in DABS zit of onvolledig is, ontvangt de gemeente waar de akte oorspronkelijk werd aangemaakt een melding van DABS met de vraag om die akte te migreren. Gaat het om een akte uit de registers van uw bestuur? Dan kan een medewerker de akte binnen eGovFlow vervolledigen of een gescande akte opladen en automatisch laten migreren naar DABS. De aanvragende burger of ambtenaar ontvangt nadien de opgevraagde akte. 

De gescande aktes bevinden zich in ScanSearch, onze scan- en ontsluitingssoftware voor archieven. Hebt u gescande akten in een ander systeem dan ScanSearch zitten, dan is een dataconversie meestal mogelijk.

Kortom, met deze module heeft u een oplossing in huis om akten af te leveren maar ook om zelf akten te vervolledigen en op te vragen. 

100% veilig en elektronisch ondertekend

Een koppeling met Verifieer – ons hybride ondertekenplatform – is inbegrepen, zodat de afgeleverde documenten volledig rechtsgeldig elektronisch ondertekend bij de aanvrager terechtkomen.

Verifieer is een 100% digitaal workflow- en tekenplatform op maat van lokale besturen en overheden, dat op een perfect gecontroleerde manier de papieren documentenstromen vervangt en bestaande digitale ondertekeningstools overstijgt.

Wij komen graag langs om een demo te geven

Heeft u nog vragen over eGovFlow Burgerlijke Stand?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij komen met plezier langs voor een vrijblijvende demonstratie van de diverse mogelijkheden.

Op deze manier kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van eGovFlow Burgerlijke Stand aantonen en al uw aanvullende vragen beantwoorden.

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden