eGovFlow Strafregister en eGovFlow Centraal Strafregister zijn e-governmentplatformen op maat van lokale besturen, dat burgers toelaat om online op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier een uittreksel strafregister (vroeger “getuigschrift van goed gedrag en zeden”) aan te vragen en deze zeer snel digitaal ondertekend te ontvangen.

Scoor bij uw burgers met een volledig geautomatiseerde en beveiligde dienstverlening

De modules eGovFlow Strafregister en eGovFlow Centraal Strafregister heffen het bestaande e-loket naar een hoger niveau.

Het is dé missing link tussen uw bestuur en burgers op vlak van administratieve vereenvoudiging.

Dit generiek webloketplatform zorgt er voor dat de fysieke tussenkomst van een ambtenaar bij het uitreiken van tal van courante documenten meestal niet meer nodig is en zo veel tijdswinst oplevert voor zowel de burger als de ambtenaar en dat is nieuw.

eGovFlow Strafregister en eGovFlow Centraal Strafregister zijn er op maat van zowel grotere als kleinere lokale besturen.

Troeven

Troeven

3 uittreksels online verkrijgbaar

 • Model 1 - art. 595: andere doeleinden dan deze van de hierna vermelde modellen  
 • Model 1 - art. 596.1: voor o.a. jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer
 • Model 2 - art. 596.2: voor werken met minderjarigen (opvoeding, hulpverlening, advies, begeleiding, bescherming, animatie, …), voor activiteiten of werk in het onderwijs, bij Kind & Gezin, voor adoptie of pleegouderschap

Voor de burgers:

 • Responsive toegang, 24/7
 • Eenvoudig en veilig in gebruik
 • Cloud oplossing
 • Documenten ook beschikbaar in eBox en Mijn Burgerprofiel
 • Toegang via eID of Itsme

    

Lokaal bestuur

 • Administratieve vereenvoudiging: efficiënter én goedkoper werken
 • Documenten sneller afleveren
 • 24/7 service naar de burger
 • Koppeling met online betaalafhandelaars

Maatschappij:

 • Minder papier en printertoners
 • Minder verplaatsingen
 • Minder CO2 uitstoot

Hoe werkt het?

Deze oplossing kan aanvragen van uittreksels strafregister aannemen en automatisch de nodige persoonsgegevens van de aanvrager in het rijksregister ophalen en controleren.

De 3 modellen van het uittreksel strafregister zijn voorzien (volgens artikelen 595.1, 596.1 en 596.2 van het Wetboek van Strafvordering). De aanvrager kan ofwel een model kiezen ofwel begeleid worden bij de keuze van het model. Zo nodig moet de aanvrager ook tekstueel aangeven waartoe het uittreksel moet dienen, zodat de ambtenaar kan controleren of het juiste model werd aangevraagd.

Met de module eGovFlow Strafregister vraagt een ambtenaar het uittreksel op in het centraal strafregister via de internettoepassing van het CSR. De ambtenaar downloadt daar het (PDF-)uittreksel en laadt het daarna op in eGovFlow. Hierna wordt het uittreksel automatisch ondertekend en afgeleverd aan de aanvrager, of het wordt door een ambtenaar ondertekend en afgeleverd, naargelang hoe uw bestuur dat proces wenst.

Met de module eGovFlow Centraal Strafregister vraagt eGovFlow automatisch het uittreksel strafregister aan bij het Centraal Strafregister. eGovFlow zorgt ervoor dat het document automatisch ondertekend en afgeleverd wordt aan de aanvrager. De aanvraag wordt dus volledig automatisch afgehandeld. 

100% veilig en elektronisch ondertekend

Een koppeling met Verifieer – ons hybride ondertekenplatform – is inbegrepen, zodat de afgeleverde documenten volledig rechtsgeldig elektronisch ondertekend bij de aanvrager terechtkomen.

Verifieer is een 100% digitaal workflow- en tekenplatform op maat van lokale besturen en overheden, dat op een perfect gecontroleerde manier de papieren documentenstromen vervangt en bestaande digitale ondertekeningstools overstijgt.

Verifieer

Wij komen graag langs om een demo te geven

Heeft u nog vragen over eGovFlow Strafregister en eGovFlow Centraal Strafregister?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij komen met plezier langs voor een vrijblijvende demonstratie van de diverse mogelijkheden.

Op deze manier kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van eGovFlow Strafregister en eGovFlow Centraal Strafregister aantonen en al uw aanvullende vragen beantwoorden.

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden