De aktes, attesten en vergunningen van uw burgers
binnen de 5 minuten in hun mailbox

  • Eenvoudig en snel, 24/7 service naar de burger
  • Administratieve vereenvoudiging voor u en uw inwoners
  • Via eID documenten rechtsgeldig online opvragen
  • Koppelingen met strafregister, GIPOD, DABS, eBox, Mijn Burgerprofiel, ...

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden